Święta Geometria Merkivy

Powstanie pierwszego wielowymiarowego aktywatora było fascynującym doświadczeniem. Jego złożenie poprzedziło kilka tygodni twórczej pasji oraz wiele nie do końca przespanych nocy. Szczególnie w ostatnich dniach, gdy prace weszły w fazę finalizacji, Merekiva coraz wyraźniej dawała o sobie znać. Wyświetlała się w moim umyśle, fascynowała kształtem i jak żywa istota przekazywała wiedzę o sobie. Wiedza ta okazała się znacznie bardziej odkrywcza, niż wcześniej sądziłem. Okazało się bowiem, że mamy tu do czynienia z zupełnie nowym spojrzeniem na Świętą Geometrię! Okazało się bowiem, że Wielowymiarowe Pola Mer-Ka-Ba układają się i wirują inaczej, niż to sobie do tej pory wyobrażaliśmy! Inaczej, niż nas o tym uczono!

W tradycyjnym ujęciu pole Mer Ka Ba przybiera kształt dwóch wirujących i przenikających się nawzajem energetycznych tetraedrów.

Simple Merkaba

Tetraedr męski, skierowany wierzchołkiem w górę, wiruje w lewo, zaś skierowany wierzchołkiem w dół tetraedr żeński wiruje w prawo. Twierdzi się również, że wirują one z prędkością niesynchroniczną. W czasie gdy piramida męska wykonuje obrotów 34, jej odpowiednik żeński robi ich jedynie 21.

Studenci kursów Mer Ka Ba prowadzeni są przez ciekawy, lecz bardzo skomplikowany proces rozpędzania obu tetraedrów, powiązany z wizualizacją i odliczaniem kolejnych oddechów. Powtarzanie komend związanych z liczeniem wywołuje często odwrotny skutek - zamiast wprowadzać w stan medytacyjnego skupienia, prowadzi do zmęczenia i rozdrażnienia. Nic w tym dziwnego - liczenie jest przecież związane z aktywnością lewej półkuli mózgu. Sprzeczność polega na tym, że podczas medytacji praca lewej półkuli nie ma być stymulowana, lecz wyciszana, z korzyścią dla doznań intuicyjnych pochodzących z półkuli prawej.

Rozpędzanie pojedynczych tetraedrów i to w dodatku z różnymi prędkościami, jest w praktyce bardzo trudne i wymaga ogromnego skupienia, na które nie zawsze możemy sobie pozwolić. Jeżeli uwaga zostanie skierowana na co innego (a przecież życie wymaga ciągłego skupiania uwagi na wielu różnych rzeczach), wirowanie tetraedrów ustaje i pole życiowe człowieka powraca do codziennego, skurczonego wymiaru.

Starożytne przekazy twierdzą jednak, że rozbudzone i intensywnie wirujące Pole Mer Ka Ba to naturalna cecha istot wysoko rozwiniętych. Naturalna, a więc osiągnięta w naturalny i intuicyjny sposób. W dodatku pole to rozwinięte jest w gwiazdę wieloramienną o budowie znacznie bardziej rozwiniętej, niż tradycyjna Mer-Ka-Ba. Jest ono również wielowymiarowe, co oznacza, że umożliwia łatwe przenikanie wielu wymiarów. Spróbujmy się zatem zastanowić, jak takie pole mogłoby wyglądać.

Zgodnie z przekazami, wielowymiarowa forma Merkaby zwana jest Merkivą. W wielu źródłach można spotkać różnorodne wizualizacje Merkivy. Zazwyczaj są to rozwinięcia brył platońskich. Jednym z możliwych rozwinięć tych brył, jest niesymetryczna gwiazda 12 ramienna:

Merkiva - 12 ramienna gwiazda

Próbowałem model takiej gwiazdy zrobić, wychodzę bowiem z założenia, że jeżeli coś ma na subtelnym poziomie energetycznym działać, to działanie to powinno być wyraźnie odczuwalne również po zbudowaniu fizycznego modelu. Tak właśnie stało się w przypadku Merkaby, której fizyczne odwzorowanie okazało się instrumentem wspaniale uruchamiającym duchową energię i wzmacniającym potęgę myśli. Zatem rozwinięcie Merkaby do Merkivy powinno dać zdecydowany skok jakościowy.

Problem polega na tym, że w praktyce to się nie sprawdziło. Merkiva rozwinięta do gwiazdy 12 ramiennej nie daje oczekiwanego zysku energetycznego, figura taka jest bowiem niesymetryczna i niebiegunowa. Proszę zwrócić uwagę, że cały ustrój energetyczny człowieka oparty jest na biegunowości. To właśnie biegunowość zapewnia w naszym organizmie prawidłowy przepływ energii. Czakry obracając się w prawo bądź w lewo dają wibrację męską lub żeńską. Stwarzają w ten sposób naprzemienne przyciąganie potencjałów. Wirujące czakry pracują niczym pompy, zapewniając nieprzerwane rozprowadzanie strumieni życiowych sił.

Korzystne zrządzenie losu, a może podpowiedź boskiej intuicji sprawiło, że w naszej pracowni powstał model Merkivy 14 ramiennej. Gdy po wykonaniu pierwszego modelu porównałem konstrukcję Merkivy i Merkaby, uderzyło mnie coś oczywistego, czego wcześniej przez kilka lat pracy z Merkabą nie byłem świadomy:

Merkiva and Merkaba - comparison

Ależ tu czegoś brakuje! To pierwsze wrażenie, gdy po zaznajomieniu się z Merkivą, spojrzy się powtórnie na Merkabę. Merkabie w wyraźny sposób brakuje wymiarów. Tak jakby kiedyś istniały i zostały obcięte!

Czyż nie tak właśnie stało się kiedyś z całym naszym światem? Ziemia, cudowna rajska planeta, zamieszkała niegdyś przez żyjące w zgodzie z naturą boskie istoty z kosmicznym rodowodem, stała się miejscem gdzie głównym paradygmatem życia stało się zmaganie, zaś codzienna rzeczywistość wykuwana jest w mozolnej pracy. Mieszkańcy planety utracili wielowymiarowy kod DNA , a wraz z nim zapomnieli o swych boskich cechach. Ich pola życiowej energii zostały ograniczone do jedynie dwóch tetraedrów o bardzo ograniczonej ruchomości.

Przyjrzyjmy się teraz kształtowi i biegunowości Merkivy 14 ramiennej:

Multidimensional Merkaba,Merkiva - polarity

Po kliknięciu na poniższy obrazek otwiera się plik pdf 3D, dzięki któremu można rysunek obracać oraz powiększać za pomocą myszki. Aby plik załadował się poprawnie należy korzystać z aktualnej wersji programu Acrobat Reader.

  1. Naprzemiennych biegunów jest w niej aż 14!

  2. Główny biegun dodatni kształtuje się na zespolonym ramieniu 13 (składa się ono z 2 połączonych ramion Merkaby męskiej i żeńskiej). Biegun ten zapewnia łączność z energiami Ziemi. W ciele energetycznym jest on odpowiednikiem czakr podstawowych (czakra podstawy wraz z kilkoma czakrami usytuowanymi poza ciałem fizycznym).

  3. Główny biegun dodatni kształtuje się na zespolonym ramieniu 14. Biegun ten zapewnia łączność z energiami Kosmosu. W ciele energetycznym jest on odpowiednikiem czakr koronnych (czakra korony oraz kilka czakr wyższych poza ciałem fizycznym).

  4. 12 ramion bocznych Merkivy odpowiada 12 wielowymiarowym helisom DNA

  5. Tak zbudowana Merkiva jest fizycznym odwzorowaniem pola życia boskiej istoty wielowymiarowej. W układzie energetycznym żywego pola Mer-Ki-Va, ruch wirowy wygląda zupełnie inaczej. To nie pojedynczy tetraedr, lecz cała Merkaba męska porusza się w prawo, czemu towarzyszy jednoczesny i synchroniczny lewostronny ruch Merkaby żeńskiej. Pomiędzy oboma żywiołami, męskim i żeńskim zachowana jest idealna równowaga. Żadna z sił nie dominuje, żadna nie jest podległa.

  6. Na tak zbudowane Wielowymiarowe pole Mer-Ki-Va cały ustrój energetyczny człowieka reaguje spontanicznie i intuicyjnie. U niektórych osób pojawia się uczucie, jakby ich całe ciało energetyczne było rozwijane w wielowymiarową formę. Dzieje się to zupełnie spontanicznie, jakby powracało coś, co zostało dawno zapomniane, a przecież jest oczywiste. Z równą łatwością można nauczyć się wprawiać oba wiry Mer-Ki-Va (męski i żeński) w synchroniczny, obustronnie obrotowy ruch.

POWIADOMIENIA

Wpisz swój e-mail, poinformujemy Cię o nowych artykułach

e-mail: kontakt@merkaba-aktywator.pl      tel: +48-604487802

Kontakt telefoniczny w dni powszednie od 9:00 do 19:00. Ze względów technicznych nie odbieramy SMS. Jeżeli nie możemy odebrać telefonu, oddzwaniamy później.